พุ่มดอกไม้ประดิษฐ์(แห้ง)*** ราคาตามตกลง หรือ ตามงบประมาณ ของลูกค้า ***