บ้านดอกไม้ศิษย์วังหญิง ยินดีต้อนรับค่ะ

“บ้านดอกไม้ศิษย์วังหญิง ” 

  ได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อต้องการอนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆ  ให้คงอยู่กับชาวไทยตลอดไป 

  จึงได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษา การประดิษฐ์ดอกไม้ประเภทต่างๆ  ให้เกิดเป็นพวงมาลัย ตามแบบ

  ฉบับวิทยาลัยวังหญิง  การประดิษฐ์เครื่องแขวน พานดอกไม้  พานพุ่ม และงานประดิษฐ์ต่างๆ 

  ทาง "บ้านดอกไม้ศิษย์วัง ญ "  จึงขอนุญาต นำความรู้ ความสามารถ ที่ได้เล่าเรียน มาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม

  ให้กับ เยาวชน บุคคลภายนอก หรือ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะแขนงนี้ แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษา

  ได้มีทางเลือกมาศึกษา ที่  "บ้านดอกไม้ศิษย์วัง ญ"  อีกทางเลือกนึง อีกทั้ง ผู้ที่สนใจศึกษาและนำ

   ไปประกอบอาชีพต่อไปได้อีกด้วย

 

 

 


"บ้านดอกไม้ศิษย์วัง ญ" บริการงานด้านดอกไม้สด - ดอกไม้ประดิษฐ์  

งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานพิธีต่างๆ พานพุ่ม พวงมาลัย เครื่องแขวน 

รับสอน และ ออกงานสาธิต ใน และนอกสถานที่