มาลัยดอกไม้สด ข้อพระกร กราบพระ ไหว้ผู้ใหญ่ รับสอน และออกงานสาธิต