ข้อพระกร

มาลัยขนาดใหญ่ ใช้กราบพระ กราบผู้ใหญ่ และโอกาสต่างๆ     มีขนาด 15-20  นิ้ว  ราคาประมาณ  1200-2500 บาท  (ขึ้นลงตามราคาตลาด และ ความผันผวนของดอกไม้) ทั้งนี้จะแจ้งก่อนตกลงสั่งสินค้า 

***  ราคาตามตกลง  หรือ ตามงบประมาณ ของลูกค้า ***
Visitors: 1,968