กราบพระ ผู้ใหญ่


มาลัยขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ใช้กราบพระ กราบผู้ใหญ่ และโอกาสต่างๆ     มีขนาด ตั้งแต่  10-14 นิ้ว  ราคาประมาณ 400-1200 บาท  (ขึ้นลงตามราคาตลาด และ ความผันผวนของดอกไม้) ทั้งนี้จะแจ้งก่อนตกลงสั่งสินค้า 

***  ราคาตามตกลง  หรือ ตามงบประมาณ ของลูกค้า ***


Visitors: 1,969