เรียนร้อยมาลัยชาววัง-สอนร้อยมาลัยชาววัง-โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย-โครงการอนุรักษ์มาลัยไทย-พวงมาลัยดอกไม้สด-ออกงานสาธิต-รับสอน