คอร์สเรียน-พวงมาลัยดอกไม้สด-เรียนร้อยมาลัยดอกไม้สดชาววัง-สอนร้อยมาลัยดอกไม้สดชาววัง-รับสอน-ออกงานสาธิต