คริสตัล

เครื่องแขวนไทย เครื่องแขวนคริสตรัล เรียนแบบเครื่องแขวนงานสด เครื่องแขวนงานผ้าและพลาสติก มาเป็นเครื่องแขวนคริสครัล เพื่อยืดอายุการใช้งาน และ นำไปเป็นของฝากของที่ระลึก ไปยังต่างประเทศได้

ใช้แขวนตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ประตูบ้าน หน้าต่างบ้าน ห้องโถง ห้องรับแขก ห้องพระ ถวายเป็นพุทธบูชา
Visitors: 1,971