ดอกไม้แห้ง

เครื่องแขวน พวงกลาง หน้าช้าง วิมานพระอินทร์ กลิ่นจระเข้ ดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อแขวนตามอาคารบ้านเรือน วัด อาราม และสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงามและเป็นศิริมงคล
Visitors: 2,545