พระกร6 มาลัยเกลียวติดช่อเอื้อง

คอร์ส  มาลัยดอกพุุดประกอบช่อประดิษฐ์

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อและการใช้งานดอกไม้แต่ละชนิด

3 การร้อยมาลัยและส่วนประกอบต่างๆ คือ ตัวพวง รัดพวง รัดอุบะ ช่อเอื้อง(ช่อประดิษฐ์) และการทำอุบะพวงแขก

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม และ การประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

 

ราคาคอร์ส    

ท่านละ 6,500 บาท 

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  

                 ได้ผลงานและดอกไม้กลับบ้าน   (สมัครเรียน ได้ที่ 0928256779)

                        

  

***  ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สพื้นฐาน มาลัยดอกมะลิ ดอกรัก กล้วยไม้ มาแล้ว 


สมัครเรียน โทร 0928256779  Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ

Visitors: 1,968