พระกร5 มาลัยนวม (ถักตาข่าย)

คอร์ส  มาลัยนวม (ถักตาข่าย)

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อและการใช้งานดอกไม้แต่ละชนิด

3 การร้อยมาลัยและส่วนประกอบต่างๆ คือ ตัวพวง รัดพวง รัดอุบะ การถักตาข่ายล้อมพวง 

   และการทำดอกข่ากุหลาบ

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม  และ การประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

 ราคาคอร์ส 

ท่านละ 6,500 บาท 

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  

                 ได้ผลงานและดอกไม้กลับบ้าน

                        

  

***  ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สพื้นฐาน มาลัยดอกมะลิ กล้วยไม้ และ ดอกรัก 

สมัครเรียน โทร 0928256779  Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ