พระกร2 พวงมาลัยกลีบกล้วยไม้ประกอบช่อประดิษฐ์

คอร์ส  มาลัยพระกรกลีบกล้วยไม้ประกอบช่อประดิษฐ์

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อและการใช้งานดอกไม้แต่ละชนิด

3 การร้อยมาลัยและส่วนประกอบต่างๆ คือ ตัวพวง รัดพวง รัดอุบะ อุบะพวงแขก และการทำช่อประดิษฐ์

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม การผูกพวง และ การประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

 

ราคาคอร์ส 

ท่านละ 6,500 บาท 

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  

                        

  ***  ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สพื้นฐาน มาลัยดอกมะลิ  ดอกรัก และ กลีบกล้วยไม้ มาแล้ว 


สมัครเรียนได้ที่ โทร 0928256779   Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ

Visitors: 1,965