แบบ 5 พวงมาลัยดอกพุด

คอร์ส  มาลัยดอกพุด

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อดอกพุด และอุปกรณ์อื่นๆ การทำดอกข่าพุด  การร้อยมาลัยแบน

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม การผูกประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

ราคาคอร์ส

ท่านละ 4,500 บาท                    (สมัครเรียนเป็นกลุ่มกรุณาสอบถามรายละเอียด โทร.0928256779)

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  

                                                               ได้ผลงานและดอกไม้กลับบ้าน

                        

  Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ


Visitors: 2,545