แบบ 4 มาลัยกลีบกล้วยไม้

คอร์ส  มาลัยกลีบกล้วยไม้

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อกล้วยไม้  การแยกกลีบดอกไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ

3 การร้อยพวงกลมกลีบกล้วยไม้ และส่วนประกอบต่างๆ การทำดอกข่ากล้วยไม้

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม การผูกประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 


ราคาคอร์ส

ท่านละ 3,500  บาท               (สมัครเรียนเป็นกลุ่มกรุณาสอบถามรายละเอียด โทร.0928256779)

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้  พร้อม  อุปกรณ์  

    Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ