แบบ 2 พวงมาลัยดอกรัก(มาลัยชำร่วย)

คอร์ส  มาลัยดอกรัก (มาลัยชำร่วย)

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อดอกรัก และ อุปกรณ์อื่นๆ

3 การร้อยพวงกลมดอกรัก การทำอุุบะประกอบดอกบานไม่รู้โรย และส่วนประกอบต่างๆ 

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม  การประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

ราคาคอร์ส

ท่านละ 3,900  บาท      (สมัครเรียนเป็นกลุ่มกรุณาสอบถามรายละเอียด โทร.0928256779)

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียนรวม  ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  

                 ได้ผลงานและดอกไม้กลับบ้าน

                        

  Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ


Visitors: 2,545