แบบ 1 พวงมาลัยดอกมะลิ

คอร์ส  มาลัยดอกมะลิ

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้

1 การเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานร้อยดอกไม้สดอย่างถูกต้องเหมาะสม

2 การเลือกซื้อดอกมะลิ และอุปกรณ์อื่นๆ

3 การร้อยพวงกลมดอกมะลิ ส่วนประกอบต่างๆ  การทำดอกข่ามะลิ

4 การนำดอกไม้ออกจากเข็ม การผูกพวง และ การประกอบส่วนต่างๆ  ให้เกิดพวงมาลัยที่สมบูรณ์สวยงาม

5 การเก็บรักษาดอกไม้และพวงมาลัย

 

ราคาคอร์ส

ท่านละ 3,900  บาท         (สมัครเป็นกลุ่มกรุณาสอบถามรายละเอียด)

 

หมายเหตุุ   ราคาเรียน ดอกไม้ พร้อม อุปกรณ์  ได้ผลงานและดอกไม้กลับบ้าน

สอบถามรายละเอียด โทร 0928256779  Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ

l

                        

  


 

Visitors: 2,545