วิชาเครื่องแขวนลูกปัด


เครื่องแขวนลูกปัด หรือ คริสตรัล

เป็นเครื่องแขวนที่ประยุกตฺ์มาจาก เครื่องแขวนดอกไม้แห้ง หรือ ประดิษฐ์ คงเอกลักษณ์ และ รูปแบบเดิม  แต่

นำลูกปัด หรือ คริสตรัล มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการร้อย หรือ ประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนขนาดจิ๋ว  ประมาณ 3 นิ้ว  เพื่อ ใช้เป็นเครื่องแขวน หรือ เป็นของชำร่วยในงานต่างๆ ได้ ถือว่าเป็นศิริมงคลตามชื่อของเคครื่องแขวนนั้นๆ  และยังสามารถนำไปฝากหรือเป็นของที่ระลึกยังต่างประเทศได้

 

สิ่งที่ได้เรียน

1  เครื่องแขวนหน้าช้าง                                  ราคาคอร์สเรียน   3000 บาท/ท่าน

2  เครื่องแขวนวิมานพระอินทร์                        ราคาคอร์สเรียน   3500 บาท/ท่าน

3  เครื่องแขวนกลิ่นจระเข้                               ราคาคอร์สเรียน   3500 บาท/ท่าน

                                                                   4  เครื่องแขวนพวงระย้า หรือ พวงกลาง           ราคาคอร์สเรียน   5500 บาท/ท่าน


                                                                   ราคาเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน 1 ชุด/1 ท่าน

                                                                   สนใจสมัครเรียนทั้ง 4 แบบ  มีส่วนลด  (โทร. 0928256779)

                                                                   สนใจสมัครเรียนเป็นกลุ่ม     มีส่วนลด  (โทร. 0928256779) Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ

 

 

 

 

Visitors: 1,968