เครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์

เครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์

งานเครื่องแขวนประดิษฐ์เป็นงานที่ได้ดัดแปลง จากดอกไม้สด จาดโบราณ มาเป็น ดอกไม้แห้ง ดอกไม้ผ้า

หรือ ดอกไม้พลาสติก เผื่อความคงทนถาวร  แขวนแล้วอยู่ได้นานๆ ทนแดด ทนลม นำไปประกอบบ้านเรือน

หรือ สถานที่ได้สวย งดงาม ไม่แพ้ดอกไม้สดเลยค่ะ

 


สิ่งที่ได้เรียน

                                                                   

1  เครื่องแขวนหน้าช้าง                                  ราคาคอร์สเรียน   3000 บาท/ท่าน

2  เครื่องแขวนวิมานพระอินทร์                        ราคาคอร์สเรียน   3500 บาท/ท่าน

3  เครื่องแขวนกลิ่นจระเข้                               ราคาคอร์สเรียน   3500 บาท/ท่าน

                                                                   4  เครื่องแขวนพวงระย้า หรือ พวงกลาง           ราคาคอร์สเรียน   5500 บาท/ท่าน


                                                                   ราคาเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน 1 ชุด/1 ท่าน

                                                                   สนใจสมัครเรียนทั้ง 4 แบบ  มีส่วนลด  (โทร. 0928256779)

                                                                   สนใจสมัครเรียนเป็นกลุ่ม     มีส่วนลด  (โทร. 0928256779)

 

 

 Line Id. บ้านดอกไม้ ศิษย์วังญ

 

 

 

 

 

 

Visitors: 2,545