เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

 

1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

2 จบการศึกษาจากวิทยาลัยในวังหญิง (โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง) รุ่นที่ 29

   วิชาช่างดอกไม้สด และ งานใบตอง

3 จบการศึกษาจากวิทยาลัยในวังหญิง (โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง) รุ่นที่ 36

   วิชาช่างปักสะดึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,971