เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

 

1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

2 จบการศึกษาจากวิทยาลัยในวังหญิง (โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง) รุ่นที่ 29

   ช่างดอกไม้สด และ งานใบตอง