คอร์สใหม่เรียน ร้อยมาลัย เพื่อประกอบอาชีพ หลักสุตร 3 เดือน


สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพร้อยมาลัย หรือเปิดร้านดอกไม้ เน้นการปฏิบัติจริง ระหว่างการเรียนมีฝึกงาน ออกงาน ทัศนศึกษา 

ตามความเหมาะสม


สิ่งที่ได้เรียนรู้


- พาดูตลาดดอกไม้ ร้านดอกไม้ แนะนำร้านดอกไม้สำหรับใช้งาน หาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้งาน

- วิธิการเลือกซื้อดอกไม้ การเก็บรักษาดอกไม้

- การนำดอกไม้ออกจากเข็ม และการประกอบพวงแบบต่างๆ

- เรียนการร้อยอุบะ แบบ ต่างๆ

- เรียนการร้อยมาลัยเบื้องต้น (มาลัยกลมดอกมะลิ)

- เรียนการทำดอกข่าประดิษฐ์ด้วยกลีบกุหลาบ และ ร้อยมาลัยกลมกลีบกุหลาบ

- มาลัยตาแบบต่างๆ

- มาลัยชำร่วยแบบต่างๆ

- มาลัยดอกรัก มาลัยกระดูกงู

- ดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆ

- มาลัยกลีบกล้วยไม้

                                                                               - ประดิษฐ์กระแตเกาะกิ่งไม้

                                                                               - มาลัยตัวหนอน

                                                                               - มาลัยบ่าวสาว

                                                                               - มาลัยข้อพระกรโซ่ กลีบกุหลาบ มาลัยแบน


เวลาเรียน

-  หลักสูตร 3 เดือน  

เรียนอาทิตย์ละ 3 วัน  (วันธรรมดา)  เวลา 10.00-15.00 น

หรือวันเสาร์ _อาทิตย์  ตามตกลง

สถานที่เรียน บ้านดอกไม้ ศิษย์วัง ญ รังสิต คลอง4