พวงมาลา/หรีด

งานไว้อาลัย พวงมาลา พวงหรีด จัดตกแต่งดอกไม้นอกสถานที่