อัลบั้มภาพ

งานบวช งานอุปสมบท ที่ครอบไตร กรวยอุปฌา มาลัยคอนาค กรวยดอกบัว มาลัยถวายพระ